Home / Primăria Cosoba / Administrator Public

 

În baza unui contract de management încheiat cu primarul, administratorul public Nicusor Chivu poate să îndeplinească atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. Astfel, în funcţie de numărul şi importanţa atribuţiilor delegate, administratorul public poate organiza, coordona şi gestiona activitatea primăriei, fiind un partener al managementului de vârf în procesul de adoptare a deciziilor strategice.

Administratorul public participă şi este consultat în procesul de alocare a resurselor materiale, financiare, umane şi informaţionale, ca o condiţie a exercitării funcţiei în care a fost învestit şi de realizare a programului şi a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de management.


Atribuţiile funcţiei de administrator public:

1. Elaboreaza proiecte de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Cosoba si le va supune atentiei primarului comunei Cosoba, dupa caz, Consiliului Local al comunei Cosoba;

2. Participa in mod activ la implementarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Cosoba;

3. Organizeaza si coordoneaza proiectele ce se desfasoara pe raza localitatii :implementare apa si canalizare, Planul Urbanistic General, modernizare si realibitare strazi comunale si orice alte proiecte de interes local finantate din fonduri proprii sau europene;

4. Sprijina scoala in vedere obtinerii finantarii pentru proiectele ce se afla in derulare in prezent sau in curs de implementare, precum si viitoarele proiecte finantate din fonduri proprii sau europene;

5. Va face propuneri pentru asigurarea si managementul resurselor financiare, economice si materiale ale Primariei comunei Cosoba;

6. Reprezinta Primaria comunei Cosoba in relatia cu celelalte institutii colaboratoare – Ministerul Dezvoltarii, Consiliului Judetean Giurgiu, Prefectura Giurgiu si institutiile de unde se vor solicita avizele necesare proiectelor si obiectivelor de investitii;

7.Coordoneaza proiectele Primariei comunei Cosoba cu finantare din fonduri europene nerambursabile, de la bugetul local, bugetul de stat sau din alte surse;

8. Semneaza documentele necesare depunerii si implementarii proiectelor Primariei comunei Cosoba cu finantare din fonduri europene nerambursabile, de la bugetul local, bugetul de stat sau din alte surse;

9. Urmareste actele normative nou aparute si informeaza Primarul comunei Cosoba si Consiliul Local al comunei Cosoba;

10.Sprijina aparatul de specialitate al Primarului comunei Cosoba in activitatile intreprinse in cazul in care va fi solicitat;

11. Face propuneri pentru imbunatatirea functionarii aparatului de specialitate al Primarului comunei Cosoba;

12. Ia masuri si se preocupa in mod continuu de organizarea documentelor si a proiectelor in domenii precum educatie, sanantate,cultura, tineret si sport,mediul inconjurator, dezvoltare urbana, poduri si drumuri publice si orice fel de alte domenii ce pot atrage fonduri nerambursabile;

13. Tine evidenta proietelor si obiectivelor de investitii, luand in considerare termenele in vedere obtinerii in timp a tuturor avizelor necesare ;

14. Intocmeste rapoarte de specialitate, referate de necesitate pentru proiectele de dezvoltare si obiectivele de investitii ce se organizeaza pe raza localitatii Cosoba;

15. Alte atributii date de catre primar, prin dispozitie.

Cadru legislativ:

A. prevederile art. 112 din Legea nr.215/2001 (r) privind administraţia publică locală;
B. HCL nr.18 /19.07.2010 privind înfiinţarea funcţiei de administrator public  şi aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul Primăriei Comunei Cosoba, Judetul Giurgiu