Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr. 22 /20.05.2021 H.C.L. privind aprobarea Documentatiei de Atribuire -Caiet de sarcini si Contract de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 3 din judetul Giurgiu si acordarea mandatului special,acordat expres,reprezentantului comunei Cosoba in Adunarea Generala a Asociatilor a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”managementul Eficient pentru un judet Curat”pentru aprobarea Documentatiei de Atribuire -Caiet de sarcini si Contract de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 3 din judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr. 21 /20.05.2021 H.C.L. privind aprobarea incheierii de executie al bugetului local al comunei Cosoba,judetul Giurgiu,pe trimestrul I,pe anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 20 /20.05.2021 H.C.L. privind aprobarea PUZ nr.cad.31631<<Complex tree House -Deep Forest – structura de primire turistica cu functiuni de cazare turistica si evenimente “,pentru introducerea suprafetei de 2100mp,in intravilanul comunei Cosoba,proprietatea domnilor Gherasim Radu si Gherasim Ioana – Vezi detalii
  Nr. 19 /20.05.2021 H.C.L. privind aprobarea  acceptarii ofertei de donatie pentru suprafata de 97 mp,teren intravilan arabil,din partea domnilor Cristea Vasile Cornel si Cristea Mirela – Vezi detalii
  Nr. 18 /20.04.2021 H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 17 /20.04.2021 H.C.L. privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar local al comunei Coseoba,din anul 2020,in suma totala de 251 000 lei – Vezi detalii
  Nr. 16 /20.04.2021 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita de 500 mp teren pentru pentru construire unei locuinte proprietate personala doamnei Florea Florina Corina – Vezi detalii
  Nr. 15 /20.04.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult 3 luni- mai,iunie si iulie 2021 – Vezi detalii
  Nr. 14 /30.03.2021 H.C.L. privind aprobarea constituirii dreptului pentru terenul arabil intravilan in suprafata 350mp din totalul suprafetei de 925 mp ,pe proprietatea UAT Cosoba in vederea construirii unui after school – Vezi detalii
  Nr. 13 /30.03.2021 H.C.L. privind aprobarea Statutului comunei Cosoba ,judetului Giurgiu – Vezi detalii
  Nr. 12 /30.03.2021 H.C.L. privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de ,,Cetateni de onoare al comunei Cosoba” – Vezi detalii
  Nr. 11 /25.02.2021 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita de 453 mp teren pentru pentru construire unei locuinte proprietate personala domnului Avram George Marian – Vezi detalii
  Nr. 10 /25.02.2021 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita de 453 mp teren pentru pentru construire unei locuinte proprietate personala domnului Marin Valentin Ionut – Vezi detalii
  Nr. 09 /25.02.2021 H.C.L. privind  inchirierea unei sali dinimobilul Corp Administrativ Primarie 2 din comuna Cosoba,judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr. 08 /25.02.2021 H.C.L. privind aprobarea ,,Planului pentru asigurarea resurselor umane ,materiale si financiare”,necesare gestionarii de urgenta pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 07 /25.02.2021 H.C.L. privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local care vor fi executate de beneficiarii de ajutor social,in anul 2021,in comuna Cosoba,judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr. 06 /27.01.2021 H.C.L. privind aprobarea   incheierii contului de executie al bugetului local al comunei Cosoba,judetul Giurgiu,pe trimestrul IV,pe anul 2020 –Vezi detalii
  Nr. 05 /27.01.2021 H.C.L. privind aprobarea Raportului de activitate privind activitatea de gestionare a situatiilor de urgenta,pentru anul 2020,la nivelul comunei Cosoba – Vezi detalii
  Nr. 04 /27.01.2021 H.C.L. privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Cosoba ,pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 03 /27.01.2021 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Radu Liliana Gabriela – Vezi detalii
  Nr. 02 /27.01.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult 3 luni- februarie,martie si aprilie 2021 –Vezi detalii
  Nr. 01 /27.01.2021 H.C.L. privind la aprobarea retelei scolare pentru anul 2021-2022, de pe raza teritoriala a comunei Cosoba –Vezi detalii

 • Nr. 05 /10.12.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba,pe anul 2020 si aprobarea virarii unor credite bugetare in cadrul bugetului local – Vezi detalii
  Nr. 04 /19.11.2020 H.C.L. privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Cosoba si aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Cosoba – Vezi detalii
  Nr. 03 /19.11.2020 H.C.L. privind aprobarea numarului comisiilor de specialitate ,pe principalele domenii de activitate de la nivelul Consiliului Local Cosoba – Vezi detalii
  Nr. 02 /19.11.2020 H.C.L. privind alegerea viceprimarului comunei Cosoba – Vezi detalii
  Nr. 01 /19.11.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult 3 luni – noiembrie si decembrie 2020, ianuarie 2021 –Vezi detalii

  Nr. 51 /14.10.2020 H.C.L. privind aprobarea incheierii contului de executie al bugetului comunei Cosoba,judetul Giurgiu,pe trimestrul III,pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 50 /14.10.2020 H.C.L. privind revocarea Hotararii nr 39/13.07.2020 – Vezi detalii
  Nr. 49 /14.10.2020 H.C.L. privind planul urbanistic Zonal in vederea introducerii suprafetei de 1250mp la intravilanul comunei Cosoba,proprietatea domnului Ganea Valentin – Vezi detalii
  Nr. 48 /15.09.2020 H.C.L. privind implementarea si aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului,,Achizitie utilaje pentru comuna Cosoba,judetul Giurgiu” – Vezi detalii
  Nr. 47 /15.09.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba ,pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 44 /13.07.2020 H.C.L. privind aprobarea iesirii comunei Clejani,judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Iluminat Public Eficient” – Vezi detalii
  Nr. 43 /13.07.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Paraschiv Aurelia Florentina – Vezi detalii
  Nr. 42 /13.07.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Putinelu Elena – Vezi detalii
  Nr. 41 /13.07.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Tufeanu Aurel – Vezi detalii
  Nr. 40 /13.07.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Balescu Adriana Florentina – Vezi detalii
  Nr. 39 /13.07.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Radu Florin – Vezi detalii
  Nr. 38 /13.07.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Gruianu Aurelia Florina – Vezi detalii
  Nr. 37 /13.07.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Maria Stefania Mariana – Vezi detalii
  Nr. 36 /13.07.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Badea Mihai – Vezi detalii
  Nr. 35 /12.06.2020 H.C.L. privind aprobarea achizitionarii unui container de locuit (structura mobila de locuit) in scopul folosirii acestuia drept locuinta persoanelor defavorizate din comuna Cosaba,judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr. 34 /12.06.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba,pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 33 /12.06.2020 H.C.L. privind aprobarea ,,Planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare “,necesare gestionarii de urgenta pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 32 /29.05.2020 H.C.L. privind aprobarea incheierii contului de executie al bugetului local al comunei Cosoba,judetul Giurgiu,pe trimestrul I,pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 31 /29.05.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita  a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Nicolae George Nicusor – Vezi detalii
  Nr. 30 /29.05.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita  a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Mercore Ionut Marian – Vezi detalii
  Nr. 29 /29.05.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita  a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Niculae Anca-Violeta – Vezi detalii
  Nr. 28 /29.05.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita  a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Stefan Marian Marin – Vezi detalii
  Nr. 27 /29.05.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita  a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Draghici Ioana Elena – Vezi detalii
  Nr. 26 /29.05.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita  a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Joiteanu Alina – Vezi detalii
  Nr. 25 /29.05.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire spatiu comercial,restaurant,pentru domnul Stan Gabriel,din comuna Cosoba,judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr. 24 /30.04.2020 H.C.L. privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si cofinantarii investitiei “Extindere Scoala Generala, grupuri sanitare si amenajare mansarda” – Vezi detalii
  Nr. 23 /30.04.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 22 /30.04.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult 3 luni – mai, iunie si iulie 2020 – Vezi detalii
  Nr. 21 /31.03.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Ghita George Daniel – Vezi detalii
  Nr. 20 /31.03.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Stirbu Florin – Vezi detalii
  Nr. 19 /31.03.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Alexandru Laura – Vezi detalii
  Nr. 18 /31.03.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Tanase Danut – Vezi detalii
  Nr. 17 /31.03.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Ionescu Marian Cristian – Vezi detalii
  Nr. 16 /31.03.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Mihai Raluca Georgiana – Vezi detalii
  Nr. 15 /31.03.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Georgescu Marius Gabriel – Vezi detalii
  Nr. 14 /31.03.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Radu Florin Ionut Catalin – Vezi detalii
  Nr. 13 /31.03.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Dumitru Marian – Vezi detalii
  Nr. 12 /31.03.2020 H.C.L. privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Lixandru Nicolae – Vezi detalii
  Nr. 10 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 09 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar local al comunei Cosoba, din anul 2019, in suma totala de 161 870 lei – Vezi detalii
  Nr. 08 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea incheierii contului de executie al bugetului local al comunei Cosoba, judetul Giurgiu, pe trimestrul IV, pe anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 07 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local care vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, in anul 2020, in comuna Cosoba – Vezi detalii
  Nr. 06 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea Raportului privind activitatea de gestionare a situatiilor de urgenta, pentru anul 2019, la nivelul comunei Cosoba – Vezi detalii
  Nr. 05 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Cosoba, pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 04 /27.01.2020 H.C.L. privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr. 03 /27.01.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire spatiu comercial pe terenul in suprafata de 75mp, pentru domnul Chivu Nicusor – Vezi detalii
  Nr. 02 /27.01.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea introducerii terenului in suprafata de 2500 mp in intravilanul comunei, in scopul construirii de locuinte individuale si propunerea de lotizare, pentru domnul Cristea Vasile Cornel – Vezi detalii
  Nr. 01 /27.01.2020 H.C.L. cu privire la aprobarea retelei scolare pentru anul 2020-2021, de pe raza teritoriala a comunei Cosoba – Vezi detalii

 • Hotararea nr.1 privind stabilirea indemnizatiei demnitarilor, a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.2 privind incetarea calitatii de membru a comunei Vedea, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” – Vezi detalii
  Hotararea nr.3 privind incetarea calitatii de membru a comunei Comana, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” – Vezi detalii
  Hotararea nr.4 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – februarie, martie si aprilie 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.5 cu privire la aprobarea incheierii contului de executie al bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2018 – Vezi detalii
  Hotararea nr.6 privind aprobarea Raportului de activitate privind activitatea de gestionare a situatiilor de urgenta, pentru anul 2018, la nivelul comunei Cosoba – Vezi detalii
  Hotararea nr.7 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Cosoba, pentru anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.8 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local care vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, in anul 2019, in comuna Cosoba, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.9 cu privire la aprobarea retelei scolare pentru anul 2019-2020, de pe raza teritoriala a comunei Cosoba – Vezi detalii
  Hotararea nr.10 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Badea Ionela – Vezi detalii
  Hotararea nr.11 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei Stefan Denisa – Vezi detalii
  Hotararea nr.12 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Zaharia Ionut Vergil – Vezi detalii
  Hotararea nr.13 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Cristea Luigi Alin George – Vezi detalii
  Hotararea nr.14 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Lixandru Gheorghita – Vezi detalii
  Hotararea nr.15 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Salubrizare din judetul Giurgiu si acordarea mandatului special, acordat express, reprezentantului Consiliului Local al Comunei Cosoba in Adunarea Generala a Asociatilor a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Management Eficient pentru un Judet Curat” – Vezi detalii
  Hotararea nr.16 cu privire la modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Cosoba, judetul Giurgiu  – Vezi detalii
  Hotararea nr.17 privind achizitionarea servicii de consultanta juridica, asistenta si reprezentare juridica de catre Consiliul Local al comunei Cosoba, in Dosarul nr.4476/3/2014 – Vezi detalii
  Hotararea nr.18 privind achizitionarea servicii de consultanta juridica, asistenta si reprezentare juridica de catre Consiliul Local al comunei Cosoba, in Dosarul nr.995/122/2017 – Vezi detalii
  Hotararea nr.19 privind aprobarea iesirii comunei Slobozia, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat public eficient” – Vezi detalii
  Hotararea nr.20 privind aprobarea iesirii comunei Herasti, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat public eficient” – Vezi detalii
  Hotararea nr.21 privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol, de pe raza comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.22 privind modificarea suprafetei de teren atribuita tinerilor, conform Legii nr.15/2003, din 300 mp in 500 mp potrivit ridicarilor topografice – Vezi detalii
  Hotararea nr.23 cu privire la aprobarea incheierii contului de executie al bugetului local al comunei Cosoba, pe trimestrul I, pe anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.24 privind aprobarea bugetului local al comunei Cosoba, judetul Giurgiu, pe anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.25 privind modificarea hotararii nr.48 din data de 29.11.2018 – Vezi detalii
  Hotararea nr.26 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – iunie, iulie si august 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.27 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba, judetul Giurgiu, pe anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.28 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Costache Alexandra – Vezi detalii
  Hotararea nr.29 privind aprobarea “Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare”, necesar gestionarii situatiilor de urgenta, pentru anul 2019, la nivelul comunei Cosoba – Vezi detalii
  Hotararea nr.30 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru obiectivul de investitii “Asfaltare strazi in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vezi detalii
  Hotararea nr.31 privind aprobarea implementarii proiectului “Modernizare baza sportiva in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vezi detalii
  Hotararea nr.32 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru obiectivul de investitii “Modernizare baza sportiva in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vezi detalii
  Hotararea nr.33 privind luare act de demisie a unui consilier local si vacantare a unui post de consilier local – Vezi detalii
  Hotararea nr.34 privind revocarea HCL nr.28 din data de 30.05.2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.35 cu privire la aprobarea dezmembrarii unui teren ce apartine domeniului privat al comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.36 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru obiectivul de investitii “Asfaltare strazi in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vezi detalii
  Hotararea nr.37 privind aprobarea iesirii comunei Gradinari, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat public eficient” – Vezi detalii
  Hotararea nr.38 privind aprobarea iesirii comunei Gradinari, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate asigurata prin Apa Curata” – Vezi detalii
  Hotararea nr.39 privind stabilirea functiei specifice de secretar al unitatii administrativ teritoriale Cosoba, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.40 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult 3 luni – septembrie, octombrie si noiembrie 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.41 privind aprobarea incheierii contului de executie al bugetului local al comunei Cosoba, judetul Giurgiu, pe trimestrul II, pe anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.42 privind aprobarea implementarii proiectului / obiectivului de investitii “Extindere retea distributie gaze naturale presiune redusa in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vezi detalii
  Hotararea nr.43 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tanase Gheorghe in cadrul Consiliului Local al comunei Cosoba – Vezi detalii
  Hotararea nr.44 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba si virarea unor credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare in cadrul bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.45 privind acordarea mandatului special de reprezentare in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate asigurata prin Apa Curata” – Vezi detalii
  Hotararea nr.46 privind aprobarea iesirii comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate asigurata prin Apa Curata” – Vezi detalii
  Hotararea nr.47 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Enache Marian Ion – Vezi detalii
  Hotararea nr.48 privind aprobarea schimbarii denumirii si stabilirea functiei publice de executie, de consilier achizitii publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.49 privind insusirea unor hotarari civile – Vezi detalii
  Hotararea nr.50 privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” pentru exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor prevazute la art.10 alin.5, cu exceptia art.8, alin.3 lit.”k” din Legea 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Vezi detalii
  Hotararea nr.51 privind aprobarea completarii Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Cosoba, 2015-2020 – Vezi detalii
  Hotararea nr.52 privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.31/19.06.2019 privind implementarea proiectului “Modernizare baza sportiva, in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vezi detalii
  Hotararea nr.53 privind aprobarea iesirii comunei Greaca, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate asigurata prin Apa Curata” – Vezi detalii
  Hotararea nr.54 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, pentru perioada septembrie 2020 – iunie 2023 in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei – Vezi detalii
  Hotarirea nr.55 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Dumitru Ioana, cetatean al comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotarirea nr.56 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta domnului Stefanescu Ion Dan, cetatean al comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.57 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 453 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Rotariu Ioana – Vezi detalii
  Hotarirea nr.58 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta domnului Radu Marin, cetatean al comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotarirea nr.59 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Cosoba, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.60 privind aprobarea incheierii contului de executie al bugetului local al comunei Cosoba, judetul Giurgiu, pe trimestrul III, pe anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.61 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba si virarea unor credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare in cadrul bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.62 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii implementarii obiectivului de investitii “Drum local Cartier Tineretului II, in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” si a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia – Vezi detalii
  Hotararea nr.63 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta juridica, asistenta si reprezentare juridica de catre Consiliul Local al comunei Cosoba, in Dosarul nr.27295/3/2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.64 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de cel mult 3 luni – ianuarie, februarie si martie 2020 – Vezi detalii
  Hotararea nr.65 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba si virarea unor credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare in cadrul bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.66 privind acordarea unor facilitati personalului de specialitate, functionari publici si functionari contractuali din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosoba – Vezi detalii

 • Hotarirea nr.1 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunilor de dezvoltare si functionare pentru anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.2 privind aprobarea aderarii comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat public eficient” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.3 privind aprobarea iesirii comunei Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate asigurata prin apa curata” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.4 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – februarie, martie si aprilie 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.5 privind actualizarii indicatorilor tehnico-economici si cofinantarii investitiei “Extindere Scoala Generala, grupuri sanitare si amenajare mansarda” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.6 privind aprobare proiect-faza DALI pentru investitia “Asfaltare strazi in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.7 privind stabilirea indemnizatiei demnitarilor, a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.8 privind aprobarea bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.9 cu privire la aprobarea retelei scolare pentru anul 2018-2019, de pe raza teritoriala a comunei Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.10 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local care vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social , in anul 2018, in comuna Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.11 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Cosoba, pentru anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.12 privind aprobarea Raportului de activitate privind activitatea de gestionare a situatiilor de urgenta, pentru anul 2017, la nivelul comunei Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru obiectivul de investitii “Asfaltare strazi in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.14 privind aprobarea “Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare”, necesar gestionarii situatiilor de urgenta, pentru anul 2018, la nivelul comunei Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.15 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Stan Maria, cetatean al comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.16 privind modificarea HCL nr.13 / 15.02.2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.17 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – mai, iunie si iulie 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.18 cu privire la aprobarea incheierii contului de executie al bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.19 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal al domnului Gherasim Radu Emil – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.20 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii “CNI S.A.” a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Sala de sport scolara – proiect pilot” in comuna Cosoba, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.21 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba, judetul Giurgiu, pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.22 cu privire la aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei Cosoba si insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.23 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala domnului Vasiliu Alexandru Marius – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.24 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – august, septembrie si octombrie 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.25 privind aprobarea acordarii unei burse de performanta, in vederea sustinerii si promovarii performantelor artistice ale elevilor Scolii Gimnaziale nr.1, Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.26 privind modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investitii “Infiintare sala de sport in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.27 privind incetarea calitatii de membru a orasului Mihailesti, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.28 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Avizului program si a Autorizatiei de functionare privind desfasurarea activitatilor comerciale in comuna Cosoba, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.29 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba, judetul Giurgiu, pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.30 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba, judetul Giurgiu, pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.31 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Manzu Florin – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.32 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Petre Tiberiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.33 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei David Mihaela – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.34 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Arcudeanu Ani – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.35 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Gheorghe Petrica Sorin – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.36 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Nicolae Marius – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.37 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Manolache Florentin Aurel – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.38 privind aprobarea mandatarii unei persoane care sa reprezinte Consiliul Local al comunei Cosoba, in fata instantelor judecatoresti – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.39 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – noiembrie, decembrie 2018 si ianuarie 2019 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.40 privind aprobarea listei de dotari si actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investitii “Infiintare sala de sport in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.41 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Arcudeanu Nicolae Marian – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.42 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Petrache Marian-Dorin – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.43 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Enache Ilie Aurel – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.44 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Ionescu Emil Gabriel – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.45 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Lazar Irina Ilinca – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.46 privind aprobarea retragerii comunei Greaca, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.47 privind acordarea unui premiu familiilor care au aniversat 50 de ani de casnicie, cetateni ai comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.48 privind rectificarea bugetului local si virarea unor credite bugetare in cadrul bugetului local al comunei Cosoba, judetul Giurgiu, pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.49 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba, judetul Giurgiu, pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.50 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.51 privind stabilirea nivelurilor impozabile si taxelor locale, precum si alte taxe si impozite asimilate acestora, amenzi aplicabile, incepind cu anul 2019 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.52 privind revocarea HCL nr.38 din data de 29.10.2018 – Vizualizeaza hotarirea

 • Hotarirea nr.1 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunilor de dezvoltare si functionare pentru anul 2016 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.2 cu privire la aprobarea retelei scolare pentru anul 2017 – 2018, de pe raza teritoriala a comunei Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.3  privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local care vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, in anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.4  privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului local si al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.5 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Cosoba  – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.6 privind modificarea HCL nr.18 / 28.09.2016 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.7 privind aprobarea noului stat de functii al aparatului de specialitate al primarului – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.8 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice pentru ocuparea postului de administrator public – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.9 cu privire la aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.10 cu privire la aprobarea completarii inventarului domeniului public al comunei Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.11 privind aprobarea diminuarii islazului comunal cu destinatia teren arabil al comunei Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.12 privind aprobarea Devizului General actualizat 2017 pentru obiectivul de investitii “Extindere Scoala Generala, grupuri sanitare si amenajare mansarda” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.13 privind aprobarea Devizului General actualizat 2017 pentru obiectivul de investitii “Modernizare drumuri de interes local, in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.14 privind aprobarea Devizului General actualizat 2017 pentru obiectivul de investitii “Modernizare si reabilitare strazi in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.15 cu privire la implementarea obiectivului de investitii “Modernizare si reabilitare strazi in comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.16 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – aprilie, mai si iunie 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.17 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Chivu Nicusor – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.18 cu privire la aprobarea incheierii contului de executie al bugetului local – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.19 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.20 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tranca Marius Viorel – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.21 privind inchirierea, prin licitatie publica, a unui imobil “Grajd comunal” ce apartine domeniului public al comunei Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.22 privind inchirierea, prin licitatie publica, a unui imobil, teren arabil, situat in extravilanul comunei in suprafata de 5594 mp ce apartine domeniului public al comunei Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.23 privind aprobarea numarului de burse aferente semestrului I al anului scolar 2016-2017 si a cuantumului unei burse aferente anului 2017 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.24 privind aprobarea “Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare”, necesar gestionarii situatiilor de urgenta, pentru anul 2017, la nivelul comunei Cosoba – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.25 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – iulie, august si septembrie 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.26 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Dinu Gratiela Catalina – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.27 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar local al comunei Cosoba, din anul 2016 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.28 privind aprobarea aderarii comunei Vedea din judetul Giurgiu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate asigurata prin apa curata” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.29 cu privire la modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.30 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar local al comunei Cosoba, din anul 2016, in suma totala de 264 000 lei – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.31 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba si aprobarea unor virari de credite de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare, in cadrul bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.32 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.33 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosoba, pentru anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.34 cu privire la aprobarea dezmembrarii unor terenuri ce apartin domeniului privat al comunei Cosoba, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.35 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.36 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai cofinantarii investitiei “Modernizare drumuri de interes local comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.37 privind aprobarea aderarii Ogrezeni din judetul Giurgiu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat public eficient” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.38 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – octombrie, noiembrie si decembrie 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.39 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.40 privind modificarea HCL nr.32 / 31.07.2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.41 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.42 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si cofinantarii investitiei “Extindere Scoala Generala, grupuri sanitare si amenajare mansarda” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.43 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba, judetul Giurgiu si virarea unor credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare, in cadrul bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.44 privind aprobarea implementarii proiectului “Infiintare sala de sport, comuna Cosoba, judetul Giurgiu” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.45 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta domnului Matei Constantin – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.46 privind rectificarea bugetului local al comunei Cosoba, pe anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea