Home / Consiliul Local / Comisii de specialitate

 

COMISIA NR.1 – economica, buget-finante, taxe si impozite locale, dezvoltare locala, amenajarea teritoriului si urbanism, proiecte si obiective de investitii, in urmatoarea componenta:


 1. Dumitru Marius Catalin
 2. Stancu George
 3. Dumitru Costinel
 4. Radu Nicolae
 5. Gruianu Aurelia

COMISIA NR.2 –  juridica,  pentru administratia publica locala, drepturi si libertati cetatenesti, apararea ordinii si linistii publice, administrarea domeniului public si privat, in urmatoarea componenta:


 1. Radu Marian
 2. Grigore Ion Adrian
 3. Serban Vasile Ionel
 4. Tanase Ionel Adrian
 5. Andrei Cosmina

COMISIA NR.3 – pentru invatamant, sanatate, cultura, recreere si religie, protectie sociala, sport si agrement, in urmatoarea componenta:


 1. Boghean Luminita Florentina
 2. Serban Vasile Ionel
 3. Dumitru Costinel
 4. Dumitru Marius Catalin
 5. Grigore Ion Adrian

Sursa: Hotărârea privind aprobarea numarului şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Cosoba, Nr. 03/19.11.2020.


Rapoarte activitate comisii specialitate