Home / Consiliul Local

 

Autoritatile  administratiei publice locale, prin care se realizeaza autonomia locala in comuna Cosoba, sunt : Consiliul Local, ca autoritate deliberativa si Primaria, ca autoritate executiva.

 

 

 
 • Ședinte Consiliul Local

   
 • Comisii de specialitate

  COMISIA NR.1 – economica, buget-finante, dezvoltare regionala, integrare europeana, administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului, urbanism si investitii Enache Nicolae Tranca Marius Viorel Boghean...

   
 • Declaraţii de avere

  Completarea declaratiilor de avere se face in conformitate cu Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,...

   
 • Hotărâri ale Consiliului Local

  Hotărâri ale Consiliului Local

   
 • Declaraţii de interese

  Completarea declaratiilor de interese se face in conformitate cu Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,...

   
 • Atributii ale Consiliului Local

  ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii,...

   
 • Componenta Consiliului Local

  Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe. Pentru munca prestată (şedinţele pe comisii, şedinţele de...